Trivsel & ordning

Hos oss gäller Svenska Campingvärdars fastställda ordningsregler. Anslag finns på informationstavlan vid infarten. Campingplatsens personal äger rätten att avvisa gäst från campingplatsen, som inte följer dessa ordningsregler.

Husvagn/husbil

Husvagnsplatserna är avsedda för incheckade gäster och endast för en bil och en husvagn. Övriga bilar hänvisas till gästparkeringen utanför campingområdet. Motortrafik i gånghastighet är tillåten för nödvändiga in- och utresor. Mopeder ska ledas på campingområdet.

Genomfartsleder får under inga omständigheter blockeras, passage måste finnas för utryckningsfordon. Ur brand- och säkerhetsaspekt kräver vi att avståndet mellan ekipage och tomtgräns inte får understiga 2 meter och avstånd till nästa ekipage inte får understiga 4 meter. Husvagnsdraget bör placeras ut mot väg.

Sovtält får inte sättas upp på husvagnsplats där husvagn redan finns. Tält räknas som eget hushåll och ur brand- och säkerhetsaspekt ska tält stå på anvisad tältyta.

Bestämmelser för avstånd!

Uppställning av husvagn sker på anvisad tomt. Pga brand och säkerhetsaspekter kräver vi att avståndet mellan ekipage och tomtgräns ej får understiga 2 meter samt avstånd till nästa ekipage ej får understiga 4 meter. Om anvisningar inte följs förbehåller vi oss rätten att be er flytta era ekipage.

I klarspråk betyder detta att husvagn och förtält ska placeras 2 meter från alla tomtgränser.

Platsen avser en husvagn/förtält + en bil. Övriga bilar hänvisas till gästparkeringen utanför campingområdet. Genomfartsleder får under inga omständigheter blockeras, passage måste finnas för utryckningsfordon. Husvagnsdraget bör placeras ut mot väg.

Stillhet

Respektera att stillhet ska råda mellan 23.00-07.00. Efter kl 21.00 fälls bommen ner, då är även motortrafik förbjuden på campingområdet.

Brandsläckare

Brandsläckare finns utplacerade vid servicebyggnaden och på campingområdet, se karta.

Sjukvård

Förbandslåda finns i receptionen. Ansvarig personal är utbildad i 1:a Hjälpen och Hjärt- och lungräddning. Hjärtstartare finns placerad på receptionsbyggnaden.

Rökning

Det är rökförbud i alla våra lokaler och stugor. Om vi upptäcker att någon rökt i en stuga debiteras den som hyrt stugan 4000 SEK för ozonbehandling och städning.

Husdjur

Husdjur hålls kopplade inom campingområdet och rastas utanför området. För allas trevnad var vänlig ta upp efter din hund och katt. Husdjur hålls i bur eller koppel.
Hundbad finns. Inga husdjur i möblerna i stugorna, om det förekommit debiteras den som hyrt stugan 4000kr för sanering.

Grillning

Grillning med ved är tillåten på anvisade grillplatser. Grillning i gas/kolgrill på campingtomterna är tillåten med grillar som står på ben eller dylikt. Grillkolstunnor finns utplacerade på miljöstationen. Var observant om det råder eldningsförbud. Engångsgrillar får inte användas/placeras på altaner.

Vid akutläge

Om Ni behöver komma i kontakt med polis, ambulans eller brandkår, ring 112.

Avloppstömning

Endast slutna kärl är tillåtna. Latrintömning finns i servicebyggnaden. Avloppstömning för fasta tankar finns mitt emot receptionen.

Kommentarer inaktiverade.