sverige_flaggaVälkommen till Sverige och Europa. Camping Key Europe är kortet som knyter samman campingplatser över hela Europa. Med kortet i plånboken ligger Europa öppet för dig och din semester blir bekvämare, tryggare och billigare. När du checkar in på en SCR-ansluten campingplats behöver du ett Camping Key Europe.

campingcard_banner2_SEVarför Camping Key Europe?
De campingplatser i Sverige som är anslutna till Camping Key Europe är medlemmar i branschorganisationen SCR.
Det finns flera anledningar till att vi tillämpar kortsystemet:

 • Kortavgiften bidrar till att kvalitetssäkra campingupplevelsen. Intäkterna från kortet går t ex till arbetet med elsäkerhet, brandsäkerhet, miljöfrågor och utveckling av campingplatserna.
 • Kortet ger snabb hantering vid in- och utcheckning. Inga papper att fylla i, det är bara att dra kortet så är det klart. Detta effektiviserar arbetet på campingplatserna och håller ner campingavgiften.

Kortets mervärde för gästen:

 • Snabb in- och utcheckning på alla SCR-anslutna campingplatser
 • Olycksfallsförsäkring. Genom kortet är hela familjen försäkrade vid en eventuell olycka. Läs mer >> 
 • Tillgång till, och rabatt på, 1000-tals campingplatser i Europa
  • Rabatter och erbjudanden i Sverige samt ute i Europa. Läs mer >>

Dessutom får man:

 • Katalogen Svensk Camping hem i brevlådan
 • Tillgång till appen Camping Key Europe (finns på Appstore och Google Play)
 • Nyhetsbrevet Upptäck Sverige från Camping.se

Kortet kostar 150 kr per år och du kan köpa det på Camping.se (OBS: Länkas till den adress ni tilldelats av SCR) eller direkt ute på campingplatsen när du checkar in.

Vilka står bakom Camping Key Europe?

Camping Key Europe ägs av Camping Key Alliance. SCR är en av parterna i Camping Key Alliance, de övriga parterna är NHO Reiseliv i Norge, Campingrådet i Danmark, Camping Finland, ANWB i Nederländerna och ADAC i Tyskland. Mer information finns på Campingkeyalliance.com.

engl_flaggaEnglish Camping Key Europe

Welcome to Sweden and to Europe! Camping Key Europe is a card that connects campsites all over Europe. Having the card in your wallet opens up Europe to you and makes your holiday more convenient, more secure and cheaper. Camping Key Europe is required in order to check in at an SCR-affiliated campsite.

campingcard_banner2_ENWhy Camping Key Europe?
The campsites in Sweden that are affiliated to Camping Key Europe are members of the industry organisation SCR (the National Swedish Campsite Association).
There are several reasons why we use the card system:

 • Card fees help to quality-assure the camping experience, with revenues from the card used, for example, to pay for work on electrical safety, fire safety and environmental issues, and to develop the campsites.
 • The card speeds up check-in and check-out. There are no forms to complete; simply swipe your card and everything is done card offers. This streamlines administrative work at the campsites and keeps campsite fees down.

Added value for guests:

 • Fast check-in and check-out at all SCR-affiliated campsites
 • Accident insurance: the card insures the whole family in the event of an accident. Read more >>
 • Access to and discounts at thousands of campsites in Europe
 • Discounts and special offers in Sweden and around Europe. Read more >>

What’s more, you get:

 • The Svensk Camping directory of Swedish campsites delivered to your door
 • Access to the Camping Key Europe app (available on Appstore and Google Play)
 • The Upptäck Sverige [Discover Sweden] newsletter from Camping.se

The card costs SEK 150 per year and can be purchased at Camping.se (OBS! Länkas till den adress ni tilldelats av SCR) or direct at the campsite when you check in.

Who’s behind Camping Key Europe?

Camping Key Europe is owned by Camping Key Alliance. SCR is one of the parties in Camping Key Alliance alongside NHO Reiseliv in Norway, the Danish Camping Board, Camping Finland, ANWB in the Netherlands and ADAC in Germany. For more information, go to Campingkeyalliance.com.

tyskl_flaggaDeutch Camping Key Europe

Willkommen in Schweden und Europa. Die Camping Key Europe ist eine Campingkarte, die Campingplätze in ganz Europa miteinander verbindet. Mit dieser Karte steht Ihnen Europa offen und Ihr Urlaub gestaltet sich bequemer, sicherer und günstiger. In Schweden benötigen Sie die Camping Key Europe, um auf einem dem SCR angeschlossenen Campingplatz wohnen zu können. 

campingcard_banner2_DEWarum brauche ich die Camping Key Europe?
Alle schwedischen Campingplätze, welche die Camping Key Europe nutzen, sind Mitglieder der Branchenorganisation SCR.

Dieses System nutzen wir aus mehreren Gründen:

 • Die Kartengebühr unterstützt uns bei der Qualitätssicherung Ihres Campingerlebnisses. Die Einnahmen werden z. B. für die Sicherheit in den Bereichen der Stromversorgung und des Brandschutzes genutzt, für die Verbesserung des Umweltschutzes und die Weiterentwicklung der Campingplätze.
 • Es erleichtert das Ein-und Auschecken: Alle benötigten Angaben befinden sich schon auf der Karte, so dass keine Formulare mehr ausgefüllt werden müssen. Die Karte wird lediglich einmal durch das Lesegerät gezogen, fertig. Auf diese Weise wird die Arbeit der Campingplätze effektiver und die Campinggebühren können niedrig gehalten werden.

Der Mehrwert der Karte für die Gäste:

 • Schnelles Ein-und Auschecken auf allen Campingplätzen, die dem SCR angeschlossen sind.
 • Unfallversicherung: Die Karte bietet der ganzen Familie Versicherungsschutz im Falle eines Unfalls. Hier erfahren Sie mehr >>
 • Zugang zu tausenden Campingplätzen in Europa – mit Rabatten.
 • Die Karte beinhaltet Ermäßigungen und spezielle Angebote in Schweden und in Europa. Hier erfahren Sie mehr >>

Außerdem erhalten Sie:

 • Der jeweils aktuelle Campingführer Schweden Camping landet automatisch in Ihrem Briefkasten.
 • Sie erhalten Zugang zur App Camping Key Europe (gibt es im Appstore und bei Google Play)
 • Sie erhalten den Newsletter Entdecken Sie Schweden von Camping.se.

Die Campingkarte kostet im Jahr 150 SEK. Sie können sie direkt auf Camping.se (OBS! Länkas till den adress ni tilldelats av SCR) oder beim Einchecken auf dem Campingplatz erwerben.

 Wer steht hinter der Camping Key Europe?

Camping Key Europe ist ein Produkt der Camping Key Alliance. Der SCR ist ein Mitglied dieser Organisation. Weitere Partner sind NHO Reiseliv in Norwegen, der Campingrådet in Dänemark, Camping Finnland, ANWB in den Niederlanden und der ADAC in Deutschland. Weitere Informationen gibt es unter Campingkeyalliance.com.